0
1

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านคาเฟ่ แคนทารี (ประจำคาเฟ่ แคนทารี เกาะยาวน้อย)

 • • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • • วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • • มีประสบการณ์ในงาน 3 ปีขึ้นไป
 • • มีภาวะผู้นำ
How to apply/สมัครงาน
2

พนักงานเสิร์ฟ (ประจำคาเฟ่ แคนทารี เกาะยาวน้อย)

 • • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • • วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • • บุคลิกภาพดี
How to apply/สมัครงาน
3

บาริสต้า (ประจำคาเฟ่ แคนทารี เกาะยาวน้อย)

 • • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • • วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • • มีประสบการณ์ในงาน 1 ปีขึ้นไป
 • • บุคลิกภาพดี
How to apply/สมัครงาน
4

บาริสต้า (ประจำคาเฟ่ แคนทารี ภูเก็ต)

 • • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • • วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • • มีประสบการณ์ในงาน 1 ปีขึ้นไป
 • • บุคลิกภาพดี
How to apply/สมัครงาน