เสิร์ฟความอร่อยพร้อมสรรพ... สำหรับทุกโอกาสพิเศษ

Let us take the hassle out of arranging food for your function. Offering a range of snack options from freshly prepared sandwiches, homemade cakes, and many other gourmet baked goods, impressing your guests with Café Kantary’s new snack box service can be as easy as pie.

1 Baked Good or Sandwich + 1 Dessert
ขนม 2 ชิ้น (หวาน 1 + คาว 1)

1 Baked Good or Sandwich + 1 Dessert + 1 Beverage
ขนม 2 ชิ้น (หวาน 1 + คาว 1) + เครื่องดื่ม 1 กล่อง

2 Baked Goods or Sandwiches + 1 Dessert + 1 Beverage
ขนม 3 ชิ้น (หวาน 1 + คาว 2) + เครื่องดื่ม 1 กล่อง

Note: Minimum order of 20 boxes. Orders must be placed 4 days ahead of delivery. Free delivery within city centre for all orders of over 50 boxes.

หมายเหตุ: สั่งซื้อขั้นต่ำ 20 กล่องขึ้นไป และกรุณาสั่งก่อนล่วงหน้า 4 วัน บริการจัดส่งฟรีเมื่อสั่งตั้งแต่ 50 กล่องขึ้นไป เฉพาะในตัวเมือง