เสิร์ฟความอร่อยพร้อมสรรพ... สำหรับทุกโอกาสพิเศษ

Let us take the hassle out of arranging food for your function. Offering a range of snack options from freshly prepared sandwiches, homemade cakes, and many other gourmet baked goods, impressing your guests with Café Kantary’s new snack box service can be as easy as pie.

A1 (ขนม1 + น้ำ) 49 บาท Bakery 1 or Bakery 2 + Water
A2 (ขนม1 + น้ำผลไม้) 56 บาท Bakery 1 or Bakery 2 + Fruit Juice

B1 (ขนม2 + น้ำ) 69 บาท Bakery 1 + Bakery 2 + Water
B2 (ขนม2 + น้ำผลไม้) 76 บาท Bakery 1 + Bakery 2 + Fruit Juice

Signature1 (ขนม2 + น้ำ) 89 บาท Signature + Bakery 1 or Bakery 2 + Water
Signature2 (ขนม2 + น้ำผลไม้) 95 บาท Signature + Bakery 1 or Bakery 2 + Fruit Juice

Note: Minimum order of 50 boxes. Orders must be placed 3 days ahead of delivery. Free delivery within city centre for all orders of over 50 boxes.

หมายเหตุ: สั่งซื้อขั้นต่ำ 50 กล่องขึ้นไป และกรุณาสั่งก่อนล่วงหน้า 3 วัน บริการจัดส่งฟรีเมื่อสั่งตั้งแต่ 50 กล่องขึ้นไป เฉพาะในตัวเมือง